Innovatie


  Als bedrijf weet u als beste welke nieuwe opportuniteiten u wenst op te pakken. Echter, het is voor u wellicht niet altijd helder hoe dit innovatiepad uit te werken, hoe van het idee tot een product te komen op een zo efficiënt mogelijk wijze.

  Ervaring heeft ons geleerd dat de kritische vragen die een subsidieverlener stelt, u ook helpen bij het opzetten van het innovatietraject.

  De begeleiding is gericht op het opstellen van een strategieplan, een innovatieplan en een roadmap om tot een efficiënt innovatietraject te komen.

  Door vanuit een onafhankelijke positie te werken reiken wij u ideeën aan waar u niet (meer) aan denkt.

  Graag meer info?

  Maak een afspraak of stel je vraag