Subsidies


  • Wij helpen u de knopen in het subsidielandschap ontwarren en bekijken samen met u de op uw project afgestemde subsidiemaatregel(en).
  • Wij kijken daarbij zowel naar de lokale maatregelen en de nationale ondersteuningsmechanismen als naar de Europese subsidieprogramma’s voor onderzoek & ontwikkeling (O&O), (ecologische) investeringen en opleidingen.
  • Er wordt voor O&O-projecten zowel aandacht besteed aan pure ontwikkelingstrajecten als aan demonstratie- en valorisatieprojecten.
  • Onze diensten omvatten ondersteuning bij de evaluatie en indiening van subsidies in verschillende disciplines : energie, milieu, nieuwe materialen en processen, gezondheid, ICT, transport, biotechnologie en veiligheid

  Graag meer info?

  Maak een afspraak of stel je vraag