Testimonials


  Testimonial van BCW


  Grant@vice begeleidde BCW om een revolutionair concept voor haar aanhangwagens te ontwikkelen. Enerzijds via het opstellen van het Vlaio subsidiedossier en anderzijds door coaching bij het aantrekken van de juiste partners voor het realiseren van de innovatie.

  Ik zou Grant@vice ten zeerste aanbevelen omdat Danielle een professionele manier van werken heeft én een diepgaande kennis van subsidies.

  - Jan Van der Veken, CEO en oprichter

  Testimonial van CTRL Engineering


  Grant@vice hielp CTRL Engineering om financiële steun te bekomen bij Vlaio voor hun ontwikkeling. Met de steun heeft CTRL de technologie van energiemanagement en -opslag bij wagens omgezet naar een oplossing voor stationaire toepassingen. Het succes heeft geleid tot een nieuw bedrijf Setes², Sustainable Energy Technology Solutions and Services.
  Het was een intense samenwerking die loonde. Onze aanvraag werd goedgekeurd. Meer nog: de jury sprak van een voorbeelddossier.

  - Pieter Meseure, CEO en oprichter

  Testimonial van UA, Faculty of Design Sciences, Product Development


  Naast de ondersteuning bij de opmaak van de ERC-aanvraag (Europees subsidieprogramma) bracht Grant@vice professor Els Du Bois in contact met ondernemers en andere onderzoekers die haar kunnen ondersteunen. Na anderhalve maand coaching leefde ze helemaal op en heeft ze haar visie, om met haar onderzoek afvalplastic in de medische wereld te reduceren, duidelijk kunnen verwoorden.

  Wat voor mij heel belangrijk was, is dat Grant@vice heel snel in staat is om het projectidee te vatten, daarop in te spelen en de juiste vragen te stellen zodanig dat het een optimale subsidieaanvraag wordt.

  - prof. Els Du Bois, tenure track-docent

  Testimonial van Koffie Rombouts


  Grant@vice begeleidde Koffie Rombouts bij de opmaak van hun Vlaio subsidie-aanvraagvoor de ontwikkeling van een nieuwe generatie koffiefilters. Door de steun heeft Koffie Rombouts haar ambitieuze projectidee kunnen realiseren: de lancering van haar biodegradeerbare koffiefilter uit bagasse eind 2020.

  De bijdrage van Grant@vice ligt voornamelijk in de juiste formulering en het leggen van de juiste contacten zodat de kans op een succesvolle subsidie-aanvraag maximaal was.

  - Bob Van Den Bosch, directeur Productie

  Testimonial van TALE-NT


  Grant@vice heeft Katrien ondersteund om van haar passie haar bedrijf te maken. Katrien heeft immers het unieke talent om mensen aan te voelen en hen in hun kracht te zetten. Grant@vice heeft via innovatiecoaching Katrien de energie gegeven om door te zetten. Ondertussen heeft Katrien om privéredenen haar focus verlegd. Ook nu houden Danielle en Katrien contact, de passie blijft verder leven.

  Danielle helpt je om je business én jezelf als individu te laten groeien.

  - Katrien de Schrijver, oprichter en talentcoach

  Graag meer info?

  Maak een afspraak of stel je vraag